IT Novotarije

Udružuju se NASA i Google! Labaratorija kvantne veštačke inteligencije!

Da li ste se ikada pitali šta bi se dogodilo ukoliko bismo iskoristili ludu SF tehnologiju (kvantno računarstvo) za rešavanja isto toliko ludog SF problema (veštačke inteligencije).

Google je juče objavio sklapanje partnerskog odonosa sa NASA-om i D-Wave kanadskom računarskom kompanijom, sa ciljem stvaranja prve labaratorije koja će se baviti problemom veštačke inteligencije, i to uz pomoć kvantnog računarstva. Ova kompanija trenutno radi na Vesuvius kvantnom računaru koji će pokretani 512-kjubitni procesor.

D-Wave kompjuter

Tradicionalni računari  prilikom izvršavanja svojih kalkulacija koriste bitove, koji mogu imati jednu od dve moguće vrednosti – nulu ili jedinicu, i to u svakom datom trenutku. Međutim kvantno računarstvo poznaje nešto sasvim drugačije, a to su kjubiti, koji nisu ograničeni binarnim vrednostima. Oni mogu imati vrednost nule, jedinice, bilo kojeg broja između ova dva, ili više vrednosti, i to istovremeno. Ovo ih čini veoma pogodnim i značajnim u izračunavanju faktora verovatnoće i mogućnosti, odnosno bilo čega što zahteva kao rezultat više od jednog odgovora. Obzirom da kjubiti mogu rešavati na hiljade i hiljade kalkulacija u isto vreme, upravo to ih čini neuporedivo bržim u odnosu na tradicionalne računare.

NASA i Google

Ono za šta su NASA i Google naročito zainteresovani jeste unapređenje znanja samih mašina, odnosno učenje mašina, što predstavlja ogranak u okviru izučavanja veštačke inteligencije. Mašinsko/robotsko učenje podrazumeva veoma kompleksan i kreativan posao, imajuću u vidu da kvantno računarstvo raspolaže neverovatnim mogućnostima u ovoj oblasti.

Novu labaratoriju, sa sedištem u NASA-inom Istraživačkom Centru Ejms u Kaliforniji, činiće kvantni računar kompanije D-Wave i istraživači iz čitavog sveta. Google saopštava da je određeni broj eksperimenata već u toku, kao i to da su njihova najranija istraživanja na polju veštačke inteligencije dala najbolje rezultate upravo kombinacijom tradicionalnog i kvantnog računarstva.

Saznajte više o ovoj temi na Google-ovom blogu.

Izvor: Popsci

Povezane Vesti:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.