Vini Pu Arhiva

  • Alan Alexander Milne je engleski pisac čije životno delo obuhvata veliki broj drama, eseja i romana, ali je najširu i najveću popularnost stekao kao tvorac malog, dobroćudnog medvedića Vini Pu (Winnie-the-Pooh). […] 0

    Vini Pu: Klasik autora A.A. Milna

    Alan Alexander Milne je engleski pisac čije životno delo obuhvata veliki broj drama, eseja i romana, ali je najširu i najveću popularnost stekao kao tvorac malog, dobroćudnog medvedića Vini Pu (Winnie-the-Pooh). […]

    Detaljnije...