matične ćelije Arhiva

  • Embrionska istraživanja u Japanu nam donose novu bizarnu medicinsku tehniku! Već danas lekari mogu napraviti rezervne delove tela uz pomoć pacijentovih matičnih ćelija, koje su znatno superiornije, iz razloga što […] 0

    Svinje kao nosioci ljudskih organa

    Embrionska istraživanja u Japanu nam donose novu bizarnu medicinsku tehniku! Već danas lekari mogu napraviti rezervne delove tela uz pomoć pacijentovih matičnih ćelija, koje su znatno superiornije, iz razloga što […]

    Detaljnije...