crno beli film Arhiva

  • 90-e su obeležile deceniju novca, mega potrošnje i specijalnih efekata, ali takođe i vreme za drugačije pristupe nasuprot ovoj paradigmi. Neki filmski autori, kao ovi sa liste, predstavljali su izuzetke od pravila. […] 0

    10 najboljih crno-belih filmova 90-ih

    90-e su obeležile deceniju novca, mega potrošnje i specijalnih efekata, ali takođe i vreme za drugačije pristupe nasuprot ovoj paradigmi. Neki filmski autori, kao ovi sa liste, predstavljali su izuzetke od pravila. […]

    Detaljnije...