Svaštara

Svinje kao nosioci ljudskih organa

Embrionska istraživanja u Japanu nam donose novu bizarnu medicinsku tehniku!

Već danas lekari mogu napraviti rezervne delove tela uz pomoć pacijentovih matičnih ćelija, koje su znatno superiornije, iz razloga što je manja verovatnoća da će ih telo odbaciti. One se već koriste za presađivanje kože žrtvama požara,a nedavno je uz pomoć njih napravljen dušnik, čime je jednoj mladoj devojci omogućeno da samostalno diše bez pomoći mašine. Ali šta je sa složenijim organima, kao što su srce ili pluća, sa svojim složenim sistemom krvnih sudova i mišićnih vlakana? Gde to da nabavimo?

Japanski naučnici imaju odgovor na ovo pitanje, koji je podjednako bizaran i fascinantan. Vlada Japana je istraživačima dala zeleno svetno da nastave eksperimente sa gajenjem ljudskh organa u stomaku svinje. Zašto svinje? Zato što su pored majmuna, svinje najpribližnije čoveku, fiziološki govoreći. To je jedan od razloga zašto se svinje dugo smatraju potencijalno dobrim izvorom u  ksenotransplataciji, tj. presađivanje organa i tkiva sa životinja.

Ovaj eksperiment pod nazivom “himerični embrion” je dobio ime po hibridnom monstrumu iz ​​grčke mitologije. Sam proces počinje uzgojem ljudskog embriona u laboratorijskom okruženju, gde se podstiče razvoj organa, npr. razvoj bubrega. Nakon toga himerični embrion se usađuje u matericu neke životinje domaćina gde se oblikuje. Kada životnja bude uspavana (trenutno se ovaj korak ne može zaobići) dobijamo potpuno formiran organ, koji se zatim uklanja i usađuje u pacijenta .

Tehniku je osmislio Hiromitsu Nakauchi i njegov tim na Univerzitetu u Tokiju. Japanska vlada trenutno naučnicima dozvoljava razvoj “himeričnih embriona” u laboratorijskim uslovima za maksimalno 14 dana, ali sledeća faza – stvarna impantacija – je još uvek zabranjena zakonom.

Nakauchi  smatra da će uzgajanje organa u svinjama uskoro postati skroz omogućeno, obzirom da se tehnika već pokazala uspešnom kada su matične ćelije pacova usađene u embrion miša.


Izvor: The Week

 

Povezane Vesti:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.