Kultura | Umetnost

Honebana: Ikebana izrađena od kostiju belog miša!

Tokijski skulptor, Tokushige Hideki, je poznat pod nazivom “koštani umetnik”, i to sa vrlo dobrim razlogom. Naime, ovaj pedantni zanatlija se bavi izradom predivnih replika ukrasnog cveća, koristeći kosti i ostatke beloga miša, davajući svom pravcu jedan jedinstven, i po nekima morbidan pečat, slobodnog umetničkog izražavanja.

Honebana

Proces transformacije uginulih glodara, svakako nije za one sa slabim stomakom. Hideki mora prvo da zamrzne svoje mrtve zamorčiće, pre nego što im odstrani kosti, i iskoristi njih i njihove ostatke za kreacije koje su pozate pod nazivom Honebana. Fotografisanje umetničkih dela se obavlja odmah po završetku radova, nakon čega se kreacije uništavaju i sahranjuju, zatvarajući na taj način čitav proces ovog nadasve neobičnog umetničkog izražavanja.

Honebana

Iako mnogi osuđuju Hidekija zbog navodnog nipodaštavanja ostataka uginulih glodara u svrhu lične promocije, umetnikovo izražavanje i njegova obrazovna pozadina, ukazuju na osobu koja u srž poznaje životinjsku anatomiju. Njegovo ukrasno cveće ima za cilj da reflektuje trenutnu lepotu prirode, skrećući pažnju na činjenicu da sva bića, i ona viša i ona niža, dostižu svoj zenit, svoj kraj. U intrervjuu koji je umetnik dao Huffington Post-u, jednostavno je naveo da se “nada da će njegove ilustracije, Honebane, i poruka koje one nose, biti rasute svetom!”

Honebana

Povezane Vesti:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.