Kultura | Umetnost

Drekavac – mitološko biće južnih Slovena za početnike

Drekava - mitološko biće južnih Slovena

Ime: Drekavac

Poreklo: Mitološko biće južnih Slovena. U novije vreme, opisuje se kao demon umrle nekrštene dece koji ne može naći večni mir. U starijim predanjima, to su duše umrle vanbračne dece. Neka predanja kažu da su u vreme ropstva pod Turcima silovane žene bacale decu u mrače pećine ili reku, pošto nisu želele tursku decu. Upravo ova deca mutirala su u Drekavca.

Drekava - mitološko biće južnih Slovena

Izgled: Psolik, visok metar ili više (kada je na četiri noge), sa jakim i moćnim zadnjim nogama. Ima dugačko krzno na koje neprestano gazi, a zatim urla mešavinom dečjeg plača i zavijanja vuka. Neki ga opisiju i u formi deteta. Po legendi, kada je u formi deteta može predvideti nečiju smrt, a kada je u formi životinje predviđa bolest stoke.

Rasprostranjenost: Srbija, Bosna i Crna Gora – šume i groblja, pogotovo početkom proleća, kada su svi demoni najaktivniji

Drekava - mitološko biće južnih Slovena

Doba dana: Noć

Neprijatelj: Svetlost, ali navodno ne može biti uništen dok ne nađe mir

Napad: Skače na leđa prolaznika prisiljavajući ih da trče do zore. Svako ko odbije da trči može biti izgreban i izujedan do smrti. Veruje se da onaj koji prođe kroz njegovu senku će se razboleti i umreti. Takođe može da davi u snu.

Drekava - mitološko biće južnih Slovena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.