Svaštara

Da li je broj 666 zaista đavolji broj, i kakve veze rulet ima sa njim?

Kada pomislite na broj 666, verovatno prva stvar koja vam prođe kroz glavu je asocijacija na đavolji broj. I donekle biste bili u pravu. Biblija, tačnije Novi Zavet kao i mnogi drugi rukopisi iz tog doba, broj 666 predstavljaju kao đavolji, odnosno broj “zveri”. U nekim drugima izvorima, 616 se pominje kao sporni i mračni broj. Ali kakve veze sa brojem 666 ima kockarska disciplina – rulet? Ovde ćemo zastati, i pokušati da vam odgonetnemo misteriju ovog čuvenog, ili nečuvenog broja, uz pomoć matematičara sa YouTube kanala Numberphile. Pa da krenemo.

666

Prva teorija po kojoj je broj 666 toliko čuven, kao što smo gore i naveli, potiče iz Biblije, gde se u 13. odeljku Knjige Otkrovenja navodi: “Onaj koji ima pameti, neka protumači brojku zveri, jer to je brojka jednog čoveka, a njegova brojka je 666”. Novi Testament, Biblija, nisu pisani na modernom jeziku, tako da je ovaj citat samo prevod sa starogrčkog jezika. Ipak, u originalnim grčkim manuskriptima, broj 666 je zapisan kao tri slova. Grci u to vreme nisu imali simbole za predstavljanje brojeva, nego su umesto njih koristili slova. To je isto kao kada bi danas za broj jedan koristili slovo A, za broj dva slovo B, i tako dalje. Ovakav sistem su u to vreme imali i jevreji. Slova su koristili da bi predstavljali brojeve. A ova dva jezika su glavni jezici u Bibliji.

Da bismo dodatno pojasnili, prvo grčko slovo α (alfa) predstavlja broj jedan, β (beta) predstavlja dva, γ (gama) predstavlja tri, i tako dalje. Ako bismo ovako nastavili, ne bismo bili u stanju da lako kreiramo velike brojeve. U daljoj numeraciji, slovo ι (jota) predstavlja broj 10, κ (kapa) broj 20, pa sve do slova ρ (ro) koji predstavlja broj 100, a σ (sigma) broj 200. Sve ovo nam zapravo govori da svaka reč ima svoju numeričku vrednost. U pomenutom citatu iz Biblije, navodi se da Onaj koji ima pameti, protumači brojku zveri. Bukvalan prevod sa starogrčkog bi bio da izračuna brojku zveri. Kada malo razmislite, to je kao da sam tekst želi da kaže: “Daću ti zagonetku. Ti treba da izračunaš brojku zveri”. Broj 666 se, zapravo odnosi na ime. Ovaj običaj po kojem broj može da prestavlja ime, ili ime broj, Grci nazivaju izofizijom, dok se kod jevreja isto učenje naziva gematrija, u našem jeziku poznata kao geometrija.

Znatan broj učenih ljudi Knjigu Otkrovenja doživlljava kao izrežirano štivo protiv tadašnje Rimske imperije. I kada dođemo do citiranog 13. odeljka, i do računanja brojke zveri, te zle kreature iz knjige, mnogi pretpostavljaju da ta zver mora da ima neke veze sa Imperijom, odnosno konkretno sa simbolom te Imperije, zlim carem Neronom. Dakle, da bismo izračunali broj 666, potrebno je da izvučemo slova iz imena Nerona Cezara. Malu komplikaciju predstavlja činjenica da je njegovo ime ispisano na jevrejskom a ne na grčkom jeziku. Ideju za ovo nalazimo u jevrejskom učenju – prikaz imena kroz brojeve, ili brojeva kroz slova, ima neku važnost, odnosno bitnost. Baš kao i kod Grka, i kod jevreja svako slovo korespondira sa određenim brojem. Prvo slovo jevrejskog alfabeta je alef, i ono predstavlja jedan, bet sa brojem dva, jod sa brojem 10 i tako dalje. Kada na starojevejskom ispišete ime Neron Cezar i izračunate vrednost svakog slova, ukupan zbir je 666. Realno gledano, niko nije bio dovoljno hrabar, ili lud, da u vreme Neronove strahovlade izda knjigu i u njoj napiše da je car, imenom i prezimenom, uzrok svog zla u državi. Ovaj sistem je odlično poslužio da se na neki način, kroz kodiranu poruku, zaštiti knjiga i sam autor od eventualne odmazde. Da zaključimo ovu teoriju, broj zveri, ukleti broj 666 se zapravo odnosi na Nerona, jednog od najkrvoločnijih rimskih careva kada je odnos prema hrišćanima u pitanju.

Neron-Czar-na-jevrejskom

Po nekim kasnijim rukopisima iz trećeg veka nove ere, kao što smo i naveli, broj 616 se spominje kao đavolji broj. Zapadni narodi Nerona Cezara nazivaju Nero Cezar, bez slova n na kraju imena. Ako biste na hebrejskom jeziku ispisali ime Nero Cezar (bez n), njegova numerička vrednost je 616. Ovo nam na još jedan način dokazuje da je krajnji odgovor na ovu zagonetku, makar za rane hrišćane, Neron Cezar.

Ipak, postoji i druga teorija, koja takođe seže u istoriju, ali ne tako davnu, i povezana je sa poznatom kockarskom disciplinom zvanom rulet. Najučestalija tabla za rulet se zove Monte Carlo, i poseduje 37 polja, od 0 do 36. Ovu tablu je izumeo čovek po imenu Fransoa Blan. Zapravo, prvu verziju ruleta je izmislio francuski matematičar Blez Paskal. Mi ćemo se zadržati na verziji Monte Carlo od Fransoa Blana. Za njega je vezana urbana legenda da je sklopio dogovor sa đavolom, zarad tajni ruleta, jer kada saberete sve brojeve sa rulet table, dobićete zbir 666. Ovo je naravno samo koincidencija, ali i jedna interesantna priča koju su prepričavali kockari koji su verovatno ostajali bez ičega nakon partija ruleta.

S obzirom da 666 predstavlja zbir svih brojeva od 1 do 36, to znači da je on tzv. trougaoni broj. Trougaoni broj može da se ispiše kao trougao. Ukoliko brojeve predstavite kao tačke u trouglu, svaki red bi predstavljao drugačiji broj.

Trougaoni-brojevi

To praktično znači da bi prvi trougaoni broj bio logično jedan, odnosno prvi red. Drugi trougaoni broj predstavlja prva dva reda, i on bi iznosio tri (zbir prva dva reda). Treći trougaoni broj bi bio zbir prva tri reda, dakle 6, i tako dalje. Sve do 36 reda (sa ukupno 36 tačkica), što znači da bi 36. trougaoni broj bio 666.

Iako se broj 666 kroz istoriju i kroz pop kulturu profilisao kao đavolji broj, sa matematičke tačke gledišta i naučne strane, ovaj broj ni po čemu nije toliko specifičan. Ipak, njegova kulturna zaostavština predstavlja njegovu pravu vrednost, nevezano za to da li ste vernik, ateista ili kockar možda.


Izvor: Numberphile

Povezane Vesti:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.