Planeta

25 ledenih činjenica o Antarktiku

1. Antarktik je najhladniji, najviši i najsuvlji kontinent na planeti. Takođe je i kontinent sa najviše vetrova.

Antarktik

2. Antarktik je pustinja, iako sadrži 70% svetske slatke vode.

Antarktik

3. Tokom zimskog perioda morski led oko Antarktika raste stopom od 64.373 kvadratnih kilometara na dan.

Antarktik

4. Samo 2% ovog kontitenta je zapravo izloženo i istraženo.

Antarktik

5. Antarktički lednici su toliko teški da deformišu Južni pol.

Antarktik

6. Zapravo, njihova težina utiče na blago kruškasti izgled Zemlje.

Antarktik

7. Antarktik drži prvo mesto kada je u pitanju najniža zabeležena temperatura na Zemlji, -84.5°C prema podacima ruske Vostok stanice iz 1983.

Antarktik

8. Na ovoj temperaturi dolazi do razbijanja čelika i eksplodiranja vode u ledene kristale.

Antarktik

9. Moć prirode se retko posmatra kao divlja i svirepa, što jeste slučaj na Antaktiku, čineći ga najnegostoljubivijim mestom na Zemlji.

Antarktik

10. Redovna pojava na ovom kontinentu su tkz. katabatik vetrovi, vetrovi koji su prouzrokovani kretanjem vazduha naniže (nizbrdo) i koji se kreću brzinom i do 300km/h.

Vetrovi na Antarktiku

11. Prvi ljudi koji su stigli do Južnog pola bili su iz norveške ekspedicije Roalda Amundsena, decembra 1911.

Ekspedicija Roalda Amundsena

12. Mesec dana kasnije, britanska ekspedicija Roberta Skota je takođe stigla do Južnog pola, ali su svi članovi tragično poginuli tokom povratka svojim kućama.

Ekspedicija Roberta Skota

13. Pre ovoga, spekulacije o postojanju “južne zemlje” nisu bile potvrđene sve do ranih 1820-ih.

14. Nakon Drugog svetskog rata došlo je do naglog porasta naučnog istraživanja ovog kontinenta.

Antarktik

15. Danas, sedam zemalja ima teritorijalne pretenzije na Antarktik (Argentina, Australija, Čile, Francuska, Novi Zeland, Norveška i Velika Britanija).

Teritorijalne pretenzije na Antarktik

16. U cilju formiranja pravnog okvira za aktivnosti naroda na ovom kontinentu, došlo je do uspostavljanja Antarktičkog ugovora koji niti demantuje niti priznaje postojanje ovih teritorijalnih pretenzija.

Teritorijalne pretenzije na Antarktik

17. Takođe zabranjuje mere vojne prirode.

18. Jedna od najvećh opasnosti za istraživače i sve ostale koji žive na Antarktiku je zapravo vatra. Suvo prirodno okruženje je čini veoma mogućnom i teškom za zaustaviti.

Požar na Antarktiku

19. Antarktik je najveća divlja oblast na Zemlji.

Antarktik

20. Na Antarktiku se nalazi 90% svetskih lednika.

Antarktik

21. Tokom leta više zračenja stiže do Južnog pola nego do ekvatora.

Antarktik

22. Razlog tome jeste što se iznad Antarktika nalazi najveća rupa u ozonskom omotaču (27 miliona kvadratnih kilometara).

23. Antarktički ledeni maraton je godišnja manifestacija sa stazom dužine 100 km, u senci planine Elsvort, na svega nekoliko stotina kilometara od Južnog pola.

Antarktički ledeni maraton

24. Godišnja akumulacija snega preko Antarktika doprinosi smanjenju kiše za 50mm.

Antarktik

25. Zapravo, ovo se dosta može uporediti sa Saharom.

Antarktik


Izvor: List 25

Povezane Vesti:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.